HSF Marine

Vi har totalt 220st båtplatser varav 31st är förhandsbokbara och 120m långsida. Förtöjning i spiltor och långsida vid förhandsbokningsbrygga, övriga bryggor har bojförtöjning. Ankring är ej tillåten i hamnen.

I hamnservicen ingår toalett, dusch, bastu, el och vatten, Wi-fi, sophantering, septitömning och tvättstuga. En röd rib kommer emot dig för att hjälpa dig att finna en lämplig plats.

I gästhamnen finner du även HSF Marine Café som har en av Hangös trevligaste terasser.