Spritsmugglingsäventyr i skärgården

Under förbudslagstiden gömde traktens skickliga spritsmugglare sina spritlaster på listiga platser. De kände områdena kring Hangö som sina egna fickor. Nu gäller det för oss att följa smugglarnas fotspår genom att lösa uppgifter och leta efter spritgömmor. Det skymmer redan ute och traktens skickliga spritsmugglare har hämtat sin spritlast till stranden. Vår uppgift är att hitta spritlasten och komma underfund med hur vi ska få lasten i säkerhet innan polisen anländer. Vem kan rädda mest sprit och vem kan bäst lösa de kluriga smugglingsknepen?