Svanvik

Svanvik är en öppen och grund havsvik där stora mängder sjöfåglar och vadare samlas under fåglarnas flyttningar. Viken är speciellt omtyckt av svanar och här kan man påträffa tre arter av svan.
Här finns en kort utmärkt stig som leder till ett fågeltorn vid stranden. Stigen passerar genom en hage som är naturbetesmark för boskap och det är därför förbjudet att medföra hundar. Stigen börjar vid Tvärminnevägen, ca 11 km från Hangö centrum.