Våtmarken i Täktom

Täktbukten i Hangö har under årtioden vuxit igen på grund av för mycket näringsämnen, hummus och torv som runnit ut i havet. År  2009 grundades Operaatio Täktominlahti som för nuvarande bygger en andra våtmark på stadens mark. Tanken är att växterna i våtmarken skall binda avrinningen av näringsämnen från det dikade kärret och golfplanen, och på så sätt minska eutrofieringen av den grunda havsviken.

Från Hangö flygfält finns skyltning till våtmarken. I fågeltornet finns en ny infotavla och uppifrån tornet är det lätt att få en överblick över området.