Vildörtsvandring

Bege dig iväg på örtvandring tillsammans med en grupp och en erfaren guide – och få tillgång till naturligt växande örter! Lär känna de vanligaste vildörterna, såsom maskros, kirskål, mjölke och nässlor.

På Hangös stränder får du även möta på ovanliga vildörter, såsom strandkål och marviol. Typiska sandstrandsväxter kan du se bland annat vid Kolaviken och Tulludden.

Pris: 150 € (1,5 h)