Täktomin kappeli

Kappelin rakennutti maisteri Carl V. Gylphe lapsena kuolleen tyttärensä hautakappeliksi vuonna 1920. Piirustukset olivat laatineet arkkitehti Bertil Liljeqvist ja professori Armas Lindegren. Kappeli on saanut vaikutteita sekä uusgotiikasta että barokista. Alkuaan katolisen kappelin vihki Porvoon piispa Max von Bonsdorff Hangon ev. lut. seurakunnan käyttöön vuonna 1936. Kesäisin kappeli on suosittu vihkipaikka.