Täktom kapell

Magister Carl V. Gylphe lät bygga kapellet år 1920 som gravkapell för sin dotter Lucie Vera som dog redan vid två års ålder. Ritningarna gjordes av professor Armas Lindgren och arkitekt Bertil Liljeqvist. Kapellet har fått intryck av både nygotiken och barocken. Det ursprungligen katolska kapellet vigdes till bruk av Hangö evangelisk-lutherska församling år 1936 av biskop Max von Bonsdorff. Sommartid används kapellet flitigt för vigslar.