Tulliniemen luontopolku ja Suomen eteläisin kärki

Siinä missä manner päättyy, kohtaat äärettömän meren ja ainutlaatuisen merellisen luonnon. Suomen eteläisimmässä kärjessä, Uddskatanin luonnonsuojelualueella, on pehmeän pyöreitä kallioita, metsää, niittyjä ja korkeita näköalapaikkoja. Hankoniemen kärki on monen uhanalaisen lajin turvapaikka sekä tärkeä lintujen levähdysalue ja merilinnuston pesimäalue. Varsinkin syksyisin niemellä voi kokea huikeita luontokokemuksia, kun muuttavat linnut kerääntyvät niemen kärkeen ennen meren ylitystä.

Luontopolun varrelle on sijoitettu 15 infotaulua, jotka kertovat vierailijoille alueen arvokkaasta luonnosta sekä merenkulkuun ja sotahistoriaan liittyvästä kulttuuriperinnöstä. Luontopolku on 6,7 km pitkä.

Polku on paikoin vaikeakulkuinen eikä sovellu liikuntaesteisille. Luontopolku kulkee luonnonsuojelualueella, ja siellä saa liikkua ainoastaan jalan, merkittyä polkua pitkin. Polku on merkitty valkopäisillä tolpilla. Alueella ei ole palveluja.

Uddskatanin luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1990 mutta sen vesialue rantoineen rauhoitettiin arvokkaana lintukohteena jo vuonna 1933. Alue on myös osa vuonna 2008 perustettua Hangon kansallista kaupunkipuistoa. Ketojen ja hiekkarantojen kasvi- ja hyönteislajisto on ainutlaatuinen. Myös alueen vedenalainen luonto on arvokas, vedenalaiset riutat ja hiekkasärkät ylläpitävät monimuotoista elämää.