Tulluddens naturstig och Finlands sydligaste spets

Där fastlandet slutar möts du av det oändliga havet och en enastående havsnära natur. På den sydligaste spetsen finns Uddskatans naturskyddsområde med sina mjukt rundade klippor, skog och ängar, höga utsiktspunkter och ett rikt fågelliv. Tulludden ger skydd åt många hotade arter och är ett värdefullt häckningsområde för havsfåglar. Speciellt hösten erbjuder fantastiska naturupplevelser, då flyttande fåglar samlas på udden innan de tar sig över havet.

Längs den 6,7 km långa naturstigen finns 15 infotavlor. Stigen är ställvis svårframkomlig och lämpar sig inte för rörelsehindrade. Det finns ingen service på området. Stigen löper genom ett naturskyddsområde och det är endast tillåtet att röra sig till fots längs stigen. Stigen är markerad med vitmålade stolpar. Det finns ingen service på området.

Uddskatans naturskyddsområde inrättades 1990 och Uddskatans vattenområde med stränder fridlystes som ett värdefullt fågelobjekt 1933. Området är en del av nationalstadsparken som grundades 2008 i Hangö. Växt- och insektarterna på torrängarna och sandstränderna är enastående. Också undervattensnaturen är värdefull, vid undervattensreven och -sandbankarna finns en mångsidig djur- och växtvärld.