Trafikarrangemang i Hangö sommaren 2022

Stadsstyrelsen i Hangö beslöt 25.4.2022 att bommar installeras på Östra hamnens område under tiden 15.6-15.8 och på Hangö Casinos sandväg under tiden 1.6-31.8 för att lugna ner trafiken på hamnområdet samt förebygga felparkering. Dessutom görs Appelgrensvägen enkelriktad under tiden 15.6 -15.8.

På Appelgrensvägen på avsnittet Parkgatan-Korsmansgatan är enkelriktad biltrafik och dubbelriktad cykeltrafik  (den tillåtna körriktningen från söder till norr).

Parkeringsområden

På den sk. gamla bollplanen vid Skolgatan finns ett parkeringsområde med över 200 parkeringplatser. Bollplanens parkeringsplats skyltas från Appelgrensvägen i riktning mot Parkgatan med en vägvisarskylt. Bollplanen är i parkeringsbruk från och med 15.6 fram till skolornas start 16.8.

OBS: Bollplanen är inte i parkeringsbruk under Sea Horse Week-evenemanget (ca 20.7-4.8).
Övriga allmänna parkeringsplaner är Idrottshusets parkeringplats under tiden 15.6-31.8 (förutom vid eventuella tävlingar i Idrottshuset) samt Centralskolans sandplan från och med 15.6 fram till skolornas start (16.8).