Fåglar i Hangö

Naturens mångsidighet syns även i antalet fågelarter i Hangö. På Hangö udd observeras årligen ca 270 fågelarter, och fågelskådarens vår börjar ofta redan i slutet av februari. Visste du att strandskatan är Hangö stads officiella fågel?

 

 

  • Havsörn, Haliaeetus albicilla
    I Hangö kan havsörn ses dagligen ovanför staden. Havsörnen är den största av dagsrovfåglarna i norra Europa. Den kan mäta otroliga 2,5 meter mellan vingspetsarna. Havsörnen äter i huvudsak fisk och fåglar.

 

  • Ejder, Somateria mollissimma
    Ejdern hör till den vanligaste fågeln i Hangö. Den livnär sig nästan enbart på blåmusslor.

 

  • Strandskata, Haematopus ostralegus
    Strandskatan har eldröd näbb, rosafärgade ben och röda ögon. Strandskator är ljudliga fåglar och det är fågelns kanske mest kännspaka kännetecken. Strandskatan äter bortsmask men med hjälp av sin starka näbb kan den även öppna musslor och snäckor. Strandskatan är Hangö stads officiella fågel.