Frihetsstatyn

Frihetsstatyn i Hangö restes år 1921 till minnet av de tyska truppernas landstigning år 1918. När hangöborna återvände efter den ryska arrendeperioden (1940-41) var frihetsstatyn riven. Stenarnas skador reparerades och monumentet restes på nytt år 1943, men revs igen år 1946. Frihetsstatyn restes för tredje gången år 1960 med en ny text “För vår frihet”. Statyn finns vid stranden i ändan av Boulevarden. Frihetsstatyn planerades av Ilmari Wirkkala och Leonard Savola (Granit) och gjordes av skulptör Bertel Nilsson.