Gunnarsörarna

Vill du hitta en ö att övernatta på ute i havsbandet? På Gunnarsörarna som ligger sju kilometer nordväst om Tulludden lever du i samklang med naturen, stiger upp med solen och njuter av hav, djurliv och stillhet.
Gunnarsörarna hör till de få holmarna i den närmaste skärgården kring Hangö som har varit bebodda.
Fram till den ryska ockupationen av Hangö (år 1940-41) fanns det tre gårdar på Gunnarsörarna, sedan år 1941 har ingen bott där. Under den ryska ockupationen byggdes ett luftvärnsbatteri med fyra kanoner på öns högsta berg, och korsuna är än idag välbevarade.
Till sin natur är Gunnarsörarna en mångformig omgivning med frodiga lundar och tallskog på klipporna. I naturen finns fortfarande inslag av gammalt skärgårdsboende, gammal trädgårdsmark med vinbärsbuskar samt askar.
Gunnarörarna erbjuder en fin möjlighet till friluftsliv. Ett stabilt vindskydd i trä samt torrtoalett finns samt möjlighet att göra upp eld.