I emigrantens fotspår

På 1880-1930-talet var Hangö avgångshamnen för många, som emigrerade till Amerika. Det finns ännu många byggnader och minnen från denna flyttningsrörelse då närmare 400 000 finländare gav sig iväg till Amerika eller Kanada med drömmen om ett bättre liv i bagaget. Under rundturen bekantar vi oss med dessa mål och får höra om emigrationstiden i Hangö samt bekantar oss med några enskilda emigrationsöden.