Monument över Koverhar järn- och stålverk

Heikki Kukkonen 2016

Fabrikens tidigare anställda tog initiativet till monumentet över Koverhar, som spelat en viktig roll i Hangös industriella historia. Huvuddelen i stål föreställer siluetten av fabriken. Järn- och stålfabriken startade sin verksamhet 1961. Platsen valdes ut på grund av närheten till Jussarö gruva. Fabriken producerade 21,5 miljoner ton järn och 19,5 miljoner ton stål. Koverhar var Hangös största arbetsgivare. Fabriken hade stor betydelse för arbetsnäringen och utvecklingen i området. Verksamheten avbröts hastigt ti. 27 juni 2012 på grund av att marknaden snabbt och kraftigt försämrades och som en följd av det försvårades också finansieringsmöjligheterna.