Musslor på stranden

Ta en promenad och samla stenar, snäckor och musselskal som flutit i land. Känner du våra tre vanligaste musslor och hur de lever?

 

  • ÖstersjömusslaMacoma balthica
    Det är lätt att hitta östersjömusslans mjukt trekantiga skal på sandbottnar. De är vita, ibland lite gulaktiga eller rosa. Den lever nergrävd ungefär 3-8 cm i mjuka bottnar. Den ligger på sidan och har två andningsrör, eller sifoner, som sticker upp ovanför bottnen. Östersjömusslan blir cirka 2,5 cm stor och 5-10 år gammal.

 

  • Blåmussla, Mytilus edulis
    Blåmusslor äter växtplankton. En liten mussla kan filtrera flera liter vatten i timmen, och tillsammans beräknas de filtrera motsvarande hela Östersjöns vattenvolym minst en gång per år. I Östersjön blir den bara ca 3 cm stor. Blåmusslan är viktig näring för flundror och ejdrar.

 

  • Sandmussla, Mya arenaria
    När du vadar på en grund sandbotten kan du se fingertjocka, mjuka rör sticka upp ur sanden. Det kan vara sandmusslornas andningsrör. Sandmusslan lever vanligtvis nedgrävd i mjukbottnar. När en sandmussla har grävt ner sig sitter den praktiskt taget orörlig på samma ställe resten av sitt liv. Den blir ca 5 cm stor.