Ortodoxa kyrkan

De ryska badgästerna lät 1895 bygga en ortodox kyrka i Hangö. Kyrkan planerades av arkitekt Barankejev. Största delen av kyrkans ikoner och inventarier donerades av badgästerna. Under den ryska ockupationen 1940-1941 fungerade kyrkan som klubbrum, men besparades från större skador. På 1960-talet kom Ina och Tito Colliander samt pastor Repo med sin fru till Hangö för att renovera kyrkan. Ina Colliander gjorde då glasmosaikerna som finns i tornet till kyrkans kupoler. Man kan bekanta sig med kyrkan t. ex. i samband med en stadsrundtur.