hylje

Djur i Hangö

Passa på att lära dig mer om naturen – den är alltid tillgänglig var du än rör dig i Hangö. Följande djur trivs speciellt bra i Hangös miljö.

 

  • FlundraPlatichthys flesus
    Flundran är en plattfisk som lever största delen av sitt liv liggande på havsbottnen. Den är svår att upptäcka eftersom den kamouflerar sig och byter färg enligt hur havsbottnen ser ut. Flundran äter speciellt blåmusslor och östersjömussla. Hangö med sina sandbottnar är speciellt fina livsmiljöer för flundra.

 

  • Gråsäl, Halichoerus grypus
    I Hangö kan du med god tur se gråsäl dagligen. I Östersjön lever över 12 000 gråsälar, i synnerhet i den yttre skärgården är gråsälen vanlig. Jämfört med vikaren har gråsälen en längre nos utan vinkel mellan panna och nos. Gråsälen äter fisk.

 

  • Öronmanet, Aurelia aurita
    Öronmaneten kan du speciellt ofta se på hösten vid stränderna. Namnet kommer av de fyra blekrosa eller svagt gula könsorganen som sitter mitt på maneten och ser ut som öron eller ringar. Öronmaneten livnär sig bl.a. på djurplankton och fiskyngel och kan använda hela kroppen till att samla mat med. Om bytesdjuret behöver dödas eller bedövas så använder de sina bränntrådar eller munarmar. I Östersjön har öronmaneten en diameter på 5–20 cm. Den är ofarlig för människan.