Dick Forsman, ornitolog

Fågelskådarens Hangö

Hangö udd är en av de bästa platserna för fågelskådning i Finland. Läget är idealiskt, på fastlandet, och lätt att nå med bil, till exempel från huvudstadsregionen. Speciellt på hösten samlas fåglar på väg mot sydväst i stora skaror på en smal remsa fastland i ändan av den trattformade udden. Den södra finska kustlinjen består i huvudsak av bergsklippor och branta stränder, men i Hangö är stränderna långgrunda och de skyddade vikarna lockar till sig stora mängder fåglar under flyttiderna. För den fågelintresserade är säsongen lång i Hangö. Våren kommer tidigare än på det övriga fastlandet, och säsongen sträcker sig långt mot vintern, ofta in på det nya året.

I början av våren, i månadsskiftet mars-april, medan övriga Finland sover sin vintersömn, kan man se rikligt med flyttfåglar i Hangö. De bästa platserna är stränderna och hamnarna, samt åkrarna i Täktom by.
I april-maj anländer andfåglarna och vadarna. Vid passligt väder kan man se många olika slags fågelarter i vikarna kring Hangö.

I juli-augusti återvänder vadarna i stora skaror till sina övervintringsområden. Om vädret är regnigt och grått avbryter vadarna sitt flygande och kan då skådas i större mängder än vanligt i vikarna och längs stränderna.
Fågelåret i Hangö kulminerar i augusti, september och oktober. Då följer enorma fågelmängder uddens sträckning mot sydväst. Varje art har sin egen flyttidtabell och det finns mycket att skåda hela hösten.

I oktober och november kommer svanarna till Hangö. När isarna lägger sig på sjöarna i inlandet är det dags för dem att flytta. De långgrunda vikarna är lämpliga rastställen för svanarna, en populär vik, Svanvik, har till och med fått namn efter fåglarna. Under milda höstar stannar svanarna ofta över nyåret.

Notera att det bästa fågelvädret inte nödvändigtvis är det inte det bästa utomhusvädret! Ofta ser man mera fåglar i samband med en väderomställning, än i strålande solsken, och lite vind är alltid bättre än stiltje.

dickforsman.com