Snygg Beach strandstädningstalko 2022

Hjälp till att hålla Hangös stränder rena – Snygg beach i ”gör det själv”-tappning. Hangö turistbyrå och Hangö stad arrangerar tillsammans med Håll Skärgården Ren r.f. strandstädningskampanjen Snygg Beach även i år. Kampanjens syfte är att städa stränderna och samtidigt föra samman både Hangövänner och lokala Hangöbor till förmån för strandmiljön.

Snygg Beach är i år en del av det nya evenemanget Hanko Havsfestival. Evenemangets (Hanko Havsfestival) arrangörer är förutom Hangö stad och Håll Skärgården Ren rf även Tvärminne zoologiska station, Hangö miljöförening, Hangö Juniorhandelskammare, Hangö Frontmuseum, Par Mare, Halias, Hanko Diving och Sukelluskoulu Aalto.

Kampanjen startar onsdagen den 25.5 och pågår fram till söndag 12.6. Inför kampanjen placerar staden ut 600L sopkärl i Badhusparken och vid Tulluddsstranden som är avsedda för skräp som kampanjdeltagarna plockat på stränderna.

Kom gärna via turistbyrån och hämta soppåsar du kan använda då du plockar skräp från stränderna.

Välkommen med!