Fågelskådarens Hangö

Naturens mångsidighet syns även i antalet fågelarter i Hangö. På Hangö udd observeras årligen ca 270 fågelarter, och fågelskådarens vår börjar ofta redan i slutet av februari.

Hangö är ett toppenställe för fågelskådaren. Vårens första flyttfåglar observeras ofta till Hangö udd, och under milda vintrar övervintrar många arter invid havet. Håll i minnet att vem som helst kan vara en fågelskådare. Du kan påbörja hobbyn t.ex. genom att observera fågelbrädet utanför fönstret.

Dick Forsman, ornitolog

Fågelskådarens Hangö

I början av våren, i månadsskiftet mars-april, medan övriga Finland sover sin vintersömn, kan man se rikligt med flyttfåglar i Hangö. De bästa

Hangös fågeltorn

Svanvik

Svanvik är en öppen och grund havsvik där stora mängder sjöfåglar och vadare samlas under fåglarnas flyttningar. Viken är speciellt omtyckt...

Våtmarken i Täktom

Täktbukten i Hangö har under årtioden vuxit igen på grund av för mycket näringsämnen, hummus och torv som runnit ut i havet. År 2009...

Hangö Fågelstation

Hangö fågelstation, även känd som Halias, ligger på Hangö udds yttersta spets och är med samma den sydligaste punkten på Finlands fastland....

Magnifika naturupplevelser vid Finlands sydspets

Tulludden ger skydd åt många hotade arter och är ett värdefullt häckningsområde för havsfåglar. Den utgör en viktig rastplats för fåglar då ett betydande flyttstråk går över området. Speciellt hösten erbjuder fantastiska naturupplevelser, då flyttande fåglar samlas på udden innan de tar sig över havet.

Längs naturstigen kan vem som helst bekanta sig med Uddskatans fågelliv och natur. Om du vill bli en av stationens observatörer kan du ansöka om lov från fågelstationen. Fågelstationens observatörer har ett bredare rörelsetillstånd på området och de känns igen på stationens reflexväst.

Naturens mångsidighet syns även i antalet fågelarter i Hangö. På Hangö udd observeras årligen ca 270 fågelarter, och fågelskådarens vår börjar ofta